นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063

Highlight | ประชาสัมพันธ์

ปลัด อบต. บัวสลี

นาย พจน์ มหาวรรณ์

ภาพกิจกรรม / อบต.บัวสลี

ติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 | อ่าน 35 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ให้การต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว ตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 | อ่าน 46 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 | อ่าน 22 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 | อ่าน 45 ครั้ง

ข่าวประกวดราคา

วีดีโอประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร กิจกรรม ตำแหน่งงานว่าง จ.เชียงราย

เว็บบอร์ด กระทู้ถาม - ตอบ

หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จังหวัดเชียงราย