นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข้อมูลติดต่อ อบต.บัวสลี
ข้อมูลการติดต่อ