นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ให้การต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว ตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 45 ครั้ง พิมพ์

นายชาติ สุภารัตน์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกสภา, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้านตำบลบัวสลี ให้การต้อนรับ นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว ที่ลงพื้นที่ตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่อ "ท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอ รวมพลังพัฒนา" เพื่อเป็นการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ลาวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสพการณ์และวางแผนบูรณาการการปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย