นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
ติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตั้งกระจกโค้งเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางด้านจราจร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวน 12 จุด