นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและชุดอุปกรณ์ป้องกัน(PPE)ในการป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 28 ครั้ง พิมพ์

นายชาติ สุภารัตน์ นายกอบต.บัวสลี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและชุดอุปกรณ์ป้องกัน(PPE) ให้กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหนองคึก เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สงสัยจะติดเชื้อ และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เสี่ยงบ้านหนองคึก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวสลี

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ