นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รับมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจากโรงแรมดูวอลล์ เชียงราย เพื่อส่งต่อให้ประชาชนบ้านหนองคึก

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 20 ครั้ง พิมพ์

นายชาติ สุภารัตน์ นายกอบต.บัวสลี ได้มอบหมายให้ นางฉัตรนรัญ มั่นรอด เลขานุการนายกฯ นายพจน์ มหาวรรณ์ ปลัดอบต. รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง น้ำดื่ม 240 ขวด จากโรงแรมดูวอลล์ เชียงราย เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนบ้านหนองคึก หมู่ที่ 8 ตำบลบัวสลี ที่มีผู้ที่กักตนเองที่บ้านและเป็นพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และได้ส่งมอบให้ผู้ใหญ้บ้านหนองคึกเป็นที่เรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงานโรงแรมดูวอลล์ เชียงราย มา ณ โอกาสนี้

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ