นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนตำบลบัวสลี

ประกาศเมื่อ 02 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 44 ครั้ง พิมพ์

นายชาติ สุภารัตน์ นายกฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นายพจน์ มหาวรรณ์ ปลัดฯ และหัวหน้าส่วน/กอง อบต.บัวสลี สนับสนุนชุดป้องกันดูแลตัวเองที่บ้าน ในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบัวสลี โดยส่งมอบผ่านกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่ตำบลบัวสลี เป็นพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเชียงราย