นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 22 ครั้ง พิมพ์

นายชาติ สุภารัตน์ นายกฯเป็นประธานมอบวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโรคพิษสุนักบ้าฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ตำบลบัวสลี เข้าร่วมรับมอบ เพื่อดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่หมาและแมวที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลบัวสลี ทั้งที่มีเจ้าของและที่เป็นสัตว์จรจัด ณ หน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย