นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ภาพกิจกรรม

ติดตั้งกระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน

เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 | อ่าน 34 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ให้การต้อนรับนายอำเภอแม่ลาว ตรวจนิเทศงานและวางแผนบูรณาการการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 | อ่าน 45 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อ 21 มิถุนายน 2564 | อ่าน 22 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนตำบลบัวสลี

เมื่อ 02 มิถุนายน 2564 | อ่าน 44 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดเตรียมชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

เมื่อ 30 เมษายน 2564 | อ่าน 63 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคและชุดอุปกรณ์ป้องกัน(PPE)ในการป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

เมื่อ 30 เมษายน 2564 | อ่าน 45 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี รับมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มจากโรงแรมดูวอลล์ เชียงราย เพื่อส่งต่อให้ประชาชนบ้านหนองคึก

เมื่อ 30 เมษายน 2564 | อ่าน 44 ครั้ง