นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 37 ครั้ง พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการลงโทษทางวินัยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง