นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมประตูน้ำ คสล.พร้อมถมดินปรับระดับหนองโค้ง บ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7 (ตามแบบแปลน อบต.บัวสลี กำหนด)

ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 35 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ