นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล อบต.บัวสลี

ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง พิมพ์