นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 3 ครั้ง พิมพ์

รายละเเอียดแนบ