นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ 81-007 จากสาย บ้านหัวโล๊ะ ถึงสายบ้านใหม่พัฒนา บ้านหัวโล๊ะ

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 134 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ