นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนศรีวังมูล ถึงคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ 81-025 จากสาย บ้านสายบ้านศรีวังมูล หมู่ที่ 7

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 120 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ