ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ 81-006 จากสาย บ้านร่องปลายนา ถึงสาย บ้านร่องปลายนา บ้านร่องปลายนา

ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ