ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ