นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทยร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง พิมพ์