นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อบต.บัวสลี ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 242 ครั้ง พิมพ์