นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง อบต.บัวสลี ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 146 ครั้ง พิมพ์