นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง

ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 15 ครั้ง พิมพ์