นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ข่าวประชาสัมพันธ์

กฎกทรวงการผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 43 ครั้ง พิมพ์