นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ปรับปรุงแผนอัตรากาลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น