นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
สปสช. อบต.บัวสลี
โครงการ การเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (โรคมือ เท้า ปาก) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ทักษะทางด้านสมองสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและอนามัยของเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (stroke) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจดูแลสุขภาพ (Self Care) ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการเก็บให้เกลี้ยงไม่เลี้ยงยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบัวสลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสดใสรับวัยทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
โครงการอบรมภาวะเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการสุขภาพดีตามวิถีจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการจิตแจ่มใส อนามัยดี ชีวีปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น