นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสสลี เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงคันสระน้ำ (ระบบประปา) บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 โดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย

ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 32 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ