นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสสลี เรื่อง ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงคันสระน้ำ (ระบบประปา) บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 โดยลงดินถมพร้อมปรับเกลี่ย

ประกาศเมื่อ 14 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 62 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ