นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
กองช่าง

นายสุรศักด์ ใจวังเย็น

ผู้อำนาวยการกองช่าง

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

-ว่าง-

วิศวกรโยธา (ปก./ชก.)

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

-ว่าง-

นายช่างโยธา (ปง./ปง.)

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายผดุง เตชะ

คนงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวพิมพกานต์ สันธิ

คนงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น