นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ประวัติความเป็นมา

ประวัติตำบลบัวสลี

ชุมชนเดิมส่วนใหญ่อพยพมาจากบ้านสันปูเลย จังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกทำเลที่ตั้งของตำบลซึ่งมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีดอกบัว อยู่เป็นจำนวนมาก ประกอบกับมี ต้นโพธิ์อยู่ที่บริเวณนั้นด้วย ซึ่งภาษาพื้นเมืองล้านนา เรียกว่า ต้นสลี (ต้น-สะ-หลี) จึงเป็นที่มาของชื่อ ตำบลบัวสลี

 

ความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โครงสร้างในขณะนั้นจัดเป็น อบต. ชั้น 5 (รายได้ปี 2540 จำนวน 1,161,405.29 บาท) ปัจจุบันปรับเป็นโครงสร้าง อบต. ขนาดเล็ก สมาชิกเริ่มก่อตั้ง จำนวน 33 คน (11 หมู่บ้าน) ปัจจุบัน สมาชิก จำนวน 12คน (12 หมู่บ้าน)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น