นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
สมาชิกสภา

นายวีระชีย คำแก่น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0898353771

ที่อยู่. หมู่ที่ 1 บ้านแม่มอญ

นายสถาพร คำจ้อย

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0988089438

ที่อยู่. หมู่ที่ 3 บ้านหัวโล๊ะ

นายพงศ์พันธ์ คำจ้อย

ส.อบต. หมู่ที่ ๒ บ้านต้นง้าว

โทรฯ. 0882339600

ที่อยู่. -

นายจักรพันธ์ คำแก่น

ส.อบต. หมู่ที่ ๔ บ้านสันปูเลย

โทรฯ. 0871905602

ที่อยู่. -

นายอุดม คำจ้อย

ส.อบต. หมู่ที่ 5 บ้านแม่ต๊าก

โทรฯ. 0932929478

ที่อยู่. -

นางสาวมีนาเว๊ทส์ สามแก้ว

ส.อบต. หมู่ที่ 6 บ้านต้นยาง

โทรฯ. 0629956926

ที่อยู่. -

นายธนัช สลีสองสม

ส.อบต. หมู่ที่ 7 บ้านศรีวังมูล

โทรฯ. 0817279376

ที่อยู่. -

นางบัวเร็ว วงค์ษา

ส.อบต. หมู่ที่ 8 บ้านหนองคึก

โทรฯ. 0856241748

ที่อยู่. -

นางศรีวรรณ์ สุขเสริน

ส.อบต. หมู่ที่ 9 บ้านปงป่าตอง

โทรฯ. 0850382629

ที่อยู่. -

นายวันดี บุญภักดี

ส.อบต. หมู่ที่ 10 บ้านป่าบง

โทรฯ. 0813879086

ที่อยู่. -

นายชัชวาลย์ ทองจิตรติวัฒนา

ส.อบต. หมู่ที่ 11 บ้านร่องปลายนา

โทรฯ. 0624052695

ที่อยู่. -

นางสาวดวงสมร อินต๊ะบูรณ์

ส.อบต. หมู่ที่ 12 บ้านบัวสลี

โทรฯ. 0904634197

ที่อยู่. -

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น