นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
กองการศึกษา

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) (อท.) ต้น

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวภัณฑิรา รักษาดี

นักวิชาการศึกษา

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายธวัฒชัย กอนใจ

เจ้าพนักงานธุรการ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางไพบูลย์ คำแก่น

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาววิภาภรณ์ โนใจ

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวชนิตา ไชยวุฒิ

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางลดาวัล ผามั่ง

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางวิลัยพร สืบคำเปียง

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางวไลลักษณ์ บุญรัตน์

ครู (คศ.2) ศพด.อบต.บัวสลี

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น