นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

ที่อยู่หน่วยงาน :
       หมู่ที่ 1 ตําบลบัวสลี อําเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 57250

- หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
      หมายเลขโทรศัพท์ 053-673657
      หมายเลขโทรสาร 053-673885

- นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี ต่อ 11 มือถือ 084-8049410

- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบัวสลี ต่อ 12 มือถือ 089-8534812

- สํานักงานปลัด ต่อ 13

- กองคลัง ต่อ 14

- กองช่าง ต่อ 15

- กองกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ต่อ 16

- ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_06571606@dla.go.th

- เวบไซต์ http://www.buasalee.go.th/

- เฟสบุ๊ค "อบต.บัวสลี งานสื่อสารประชาสัมพันธ์" https://www.facebook.com/bua.buasalee.5

- แผนที่ตั้งสำนักงาน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น