นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
ปลัด อบต.

-ว่าง-

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางสาวรัชนีพรรณ กันธิยะ

รองปลัด อบต.บัวสลี รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

โทรฯ. 0898534812

ที่อยู่. -

นายสุรศักด์ ใจวังเย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรฯ. 0821820025

ที่อยู่. -

นางศิวตา เตชะเนตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรฯ. 0910695915

ที่อยู่. -

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา) (อท.) ต้น

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น