นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
กองคลัง

นางศิวตา เตชะเนตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสาวรัตติกาล แสงคำมา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางสาวยุพา แปงการิยา

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

นางเสาวภา โลหะจันที

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

-ว่าง-

นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.)

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นางนุชรินทร์ นามวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรฯ. -

ที่อยู่. -

นายธวัชชัย สุภาวงค์

คนงาน

โทรฯ. ----

ที่อยู่. -

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น