นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศเมื่อ 13 กันยายน 2564 เปิดอ่าน 2 ครั้ง พิมพ์

รายละเอียดแนบ