นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ประกาศเมื่อ 22 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง พิมพ์