นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการสืบฮีตสานฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดมั้วคัวฮอม) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศเมื่อ 12 ธันวาคม 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง พิมพ์

เมื่อวันที่ 10/12/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการสืบฮีตสานฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดมั้วคัวฮอม) ประจำปีงบประมาณ 2567
นายจำรัส คำแก่น นายกฯ คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการโครงการสืบฮีตสานฮอย ตามรอยวิถีล้านนา (กาดมั้วคัวฮอม) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดย นายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.บัวสลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบัวสลี 12 หมู่บ้าน และประชาชนตำบลบัวสลี เข้าร่วมโครงการ เพื่ออนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณ๊และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น และให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประชาชนนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ณ บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น