นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
HEADER
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 29 ครั้ง พิมพ์

เมื่อวันที่ 7/06/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ดำเนินโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นายจำรัส คำแก่น นายกฯ เป็นประธานปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน มีผู้นำหมู่บ้าน, อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนบ้านแม่มอญหมู่ที่ 1 ตำบลบัวสลี เข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ลาว เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำหมู่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชน ในการจัดการขยะการดูแลรักษาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในชุมชน ตามนโยบายรัฐ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการลดปรอมาณขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะจากครัวเรือน ตลาด สถานประกอบการ หรือจากแหล่งกำเหนิดอื่นๆ ก่อนนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น