นายจำรัส คำแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

084-8049410
HEADER
สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนบ้าน บ้านต้นง้าว บ้านหัวโล๊ะ และบ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี

ประกาศเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี สนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ให้กับประชาชนบ้าน บ้านต้นง้าว บ้านหัวโล๊ะ และบ้านต้นยาง ตำบลบัวสลี
นายจำรัส คำแก่น นายกฯ คณะผู้บริหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสพภัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีผู้ใหญ่บ้านและอสม.บ้านต้นง้าว บ้านหัวโล๊ะ บ้านต้นยาง ร่วมมอบให้ บุคคลที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัว จำนวน 8 ราย ณ บ้านต้นง้าว หมู่ที่ 2 บ้านหัวโล๊ะ หมู่ที่ 3 บ้านต้นยาง หมู่ที่ 6 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย