นายชาติ สุภารัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี

สายตรงนายก

081-8852063
HEADER
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี จัดเตรียมชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง พิมพ์

นายชาติ สุภารัตน์ นายกอบต.บัวสลี มอบหมายให้ นายพจน์ มหาวรรณ์ปลัดอบต.ฯ จัดเตรียมชุดป้องกันดูแลตัวเองในการป้องกันการติดต่อและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย กำหนดพื้นที่ตำบล เป็นพื้นที่ควบคุมโรคติดต่อ และให้องค์กรป้องครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค ในพื้นตำบลบัวสลี

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ